default-logo
  • STERK IN WEBSITES & WEBSHOPS

Websites & Webshops

Aan de basis van een optimale website of webshop staat een grondige analyse van uw identiteit en een heldere formulering van uw doelstellingen. Alleen met die kennis kan een resultaatgerichte website of webshop, toegesneden op uw doelgroep, worden ontwikkeld. Sterke teksten en beeldmateriaal met een toegevoegde waarde vervolmaken de website of webshop. Crossing Border Media kan u daarbij helpen en adviseren.
  • Tijdens een intakegesprek worden al uw wensen in kaart gebracht en wordt uitgebreid besproken welke functionaliteiten in uw website of webshop ge├»mplementeerd kunnen worden.
  • Op basis van uw specifieke behoeften en gewenste functionaliteiten stellen wij een optimaal ontwerp voor uw website of webshop voor.
  • Nu begint het daadwerkelijke bouwen van de website of webshop. Crossing Border Media zorgt dat de website op technisch gebied degelijk in elkaar zit en implementeert de techniek in het vooraf samengestelde ontwerp.
  • Voordat uw website of webshop echt online gaat, voert Crossing Border Media met u een uitgebreide test uit. Als aan alle basisvoorwaarden is voldaan, wordt de site ' live' gezet.